Klimagårdens rideklub overordnede klubpolitik

 • Klimagården ejes og drives af Jane og Søren Petersen. Rideklubben lejer lokaler og heste af dem.
 • Vi lægger vægt på, at rideklubben er medlemmernes klub. Dvs. at klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor bestyrelsen vælges.
 • Klubbens bestyrelse arbejder ud fra klubbens vedtægter.
 • Alle medlemmer har et ansvar for, at Rideklubben er et godt sted at være.
 • Alle medlemmer kan bidrage med noget, så man skal ikke være bange for at komme med forslag til ændringer, men man skal være forberedt på at man selv skal yde en indsats.
 • Vi lægger vægt på, at sikkerheder er i orden ved at børn og unge får et grundigt kendskab til regler for omgang med heste og ponyer.
 • Vi lægger vægt på, at alle hjælper hinanden med at holde klubbens udstyr i god og forsvarlig stand.
 • Målet med undervisningen af børn og unge er altid tryghed og sikkerhed, samtidig med at undervisningen skal være sjov, udfordrende og lærerig.
 • Vi tilstræber at lave særlige arrangementer til glæde for børn og unge og deres forældre. Der kan f.eks. være tale om ridelejre, familiedage, samt stævner.
 • Vi ønsker at forældrene følger op omkring deres børn. Det vil være i den daglige undervisning, samt til arrangementerne.
 • Der skal bæres ridehjelm med håndtering af heste. 
 • Der skal bæres lukket fodtøj, når man omgås heste.
 • Tobaksrygning på Klimagården er ikke tilladt.